Nieuwsbericht

Monumentenstatus aangevraagd voor de voormalige elektriciteitscentrale van Naarden.

In Nederland verschenen eind 19e eeuw in rap tempo vele elektriciteitscentrales. De eerste werd in Kinderdijk (1886) gebouwd. De moderne elektriciteitsvoorziening was ook voor Naarden van groot belang. De bouw van een centrale aan de Prins Willem van Oranjelaan 8 sloot de bevolking aan op het elektriciteitsnet. Hiermee zette Naarden een belangrijke stap in de moderne tijd. De tijd van petroleumlampen kwam ten einde.

De eerste elektriciteitscentrale in Naarden werd op 29 september 1899 in werking gesteld: 147 aangesloten gloeilampen en vier booglampen begonnen te branden. Om dit mogelijk te maken was in dat jaar een nieuw Centraal Station van de Hollandse Elektriciteit Maatschappij Amsterdam gebouwd, temidden van de kwekerijen in het Wilhelminapark, vlak buiten de vesting. 

Een deel van dit gebouwencomplex bestaat nog, zoals het op de foto uit 1899 voorste deel (mogelijk kantoor en beheerderswoning) met dakkapel en houten geveltop. De hallen en de schoorsteen ernaast zijn in de loop der tijd verdwenen. De hallen zijn later vergroot en verhoogd. 

Deze nieuwbouw/aanbouw dateert van rond 1930 en is ontworpen in de kenmerkende sobere architectuurstijl van het Nieuwe Bouwen / Nieuwe Zakelijkheid, herkenbaar aan de blokvormige bouwvolumes, horizontale raampartij boven en de uit de gevel uitstekende betonnen luifels boven de ramen en de hoofdingang. Deze is nog gaaf bewaard. Qua bouwstijl kan de verwijzing worden gemaakt naar het stationsgebouw Naarden-Bussum uit 1926. 

De cultuurhistorische en ensemblewaarde van dit gebouwencomplex is als Naardens erfgoed dermate groot dat Heemschut de gemeente verzocht heeft dit complex tot gemeentelijk monument te beschermen. 
 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.