Actueel | 2023-08

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Monumentenstatus aangevraagd voor de voormalige elektriciteitscentrale van Naarden.

In Nederland verschenen eind 19e eeuw in rap tempo vele elektriciteitscentrales. De eerste werd in Kinderdijk (1886) gebouwd. De moderne elektriciteitsvoorziening was ook voor Naarden van groot belang. De bouw van een centrale aan de Prins Willem van Oranjelaan 8 sloot de bevolking aan op het elektriciteitsnet. Hiermee zette Naarden een belangrijke stap in de moderne tijd. De tijd van petroleumlampen kwam ten einde. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.