Nieuwsbericht

Monumentenstatus Nij Ylostins in zicht

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst kan de monumentenstatus krijgen, als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân ligt. Eerder oordeelde de ingeschakelde welstandsorganisatie Hûs en Hiem al positief over de aanvraag van Heemschut Fryslân voor het bijzondere complex.

Nij Ylostins is een wooncentrum waar zelfstandig gewoond wordt en eigendom is van woningcorporatie Elkien. Het complex, ontworpen door Van Manen en Zwart, is opgeleverd in 1972. In 1968 lanceerde de toenmalige minister van Volkshuisvesting het programma ‘Experimentele Woningbouw’. Het doel was om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. 64 bouwprojecten werden gesteund. Het brak daarmee met de voorliggende vroege naoorlogse wederopbouwperiode, waarin een zo groot mogelijke efficiëntie werd nagestreefd.

In IJlst was er midden jaren ’60 nog geen speciale woonvoorziening voor ouderen. De ouderenwoningen waren vaak hoogbouw met kleine kamertjes aan lange gangen of galerijen met gemeenschappelijke keukens. Stichting bejaardenzorg IJlst en omstreken greep de kans aan om het anders te doen. Men wilde ouderen in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Het wooncentrum was niet alleen voor ouderen bedoeld. Het plan gaat uit van een woning die geschikt is voor kleine huishoudens, zowel echtparen als alleenstaanden, zowel senioren als jongeren. De oude bewoners wilde men op de begane grond laten wonen, de overige categorieën waren met name op de verdieping gedacht. Door de woning te voorzien van een keuken kon men ook langer zelfstandig wonen.

Het complex wordt met sloop bedreigd. 

Tegen de sloop is veel weerstand en niet alleen van de huidige bewoners, maar ook van de IJlsters.. Heemschut Fryslân en de Dryltser Kring vroegen bij de gemeente Súdwest Fryslân daarom dit najaar de gemeentelijke monumentenstatus aan.

De gemeente maakt nu bekend dat het voornemens is met alle positieve adviezen tot een aanwijzing tot gemeentelijk monument over te gaan. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.