Nieuwsbericht

Muur Marineterrein Amsterdam aangewezen tot monument

Eind 2021 heeft Heemschut de gemeente Amsterdam verzocht om enkele bijzondere elementen op het Marineterrein aan de rand van de binnenstad te beschermen als monument.

Onlangs heeft de gemeente een eerste besluit genomen en de muur langs het terrein aangewezen tot monument.

Het Marineterrein vormt sinds de zeventiende eeuw een karakteristiek onderdeel van Amsterdam. Het gebied heeft zich geleidelijk ontwikkeld van simpele aanlegplaats tot een moderne militaire basis.  Sinds 2011 werken de gemeente en het Rijk aan de herontwikkeling van het Marineterrein tot een grotendeels publiek toegankelijk innovatiedistrict. Ter voorbereiding van de herontwikkeling zijn er diverse onderzoeken naar het op het terrein aanwezige erfgoed verricht. De uitkomsten van die onderzoeken zijn betrokken bij de planvorming en hebben eraan bijgedragen dat waardevolle gebouwen, structuren en beplanting behouden lijken te zullen worden. Desondanks is formele bescherming van de op het terrein aanwezige cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden wat Heemschut betreft gewenst.

De muur aan de Kattenburgerstraat is een overblijfsel van verder gesloopte zeventiende-eeuwse werkplaatsen en magazijnen. De muur bestaat uit verschillende delen, verschillende soorten metselwerk en is op veel plaatsen zichtbaar gerepareerd. De muur is van groot beeldbepalend belang. Door de muur te beschermen en behouden blijft het gebied haar besloten karakter ook voor de toekomst behouden. Heemschut stelt wel vraagtekens bij het voornemen om de monumentale muur van nieuwe doorgangen te voorzien. De vraag is hoe dit voornemen zich verhoudt tot de monumentale status. Heemschut bestudeert de plannen op dit punt.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.