Nieuwsbericht

Naoorlogs erfgoed in Enschede beschermen is essentieel: erfgoedorganisaties stappen naar de rechter.

Op 30 december 2014 hebben beide organisaties de gemeente Enschede verzocht om een twaalftal naoorlogse gebouwen te beschermen als gemeentelijk monument

Op 30 december 2014 hebben beide organisaties de gemeente Enschede verzocht om een twaalftal naoorlogse gebouwen te beschermen als gemeentelijk monument. Het gaat om de volgende panden: De Bethelkerk (J.H. Boschstraat 30); Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 30); Maranathakerk (2e Emmastraat 60); Apostolisch genootschap (Van der Waalslaan 25); Gebouwen Vitens (Weerseloseweg 183); Voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131); Hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175); de appartementencomplexen Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat 20-30, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 202-246, Oliemolensingel 208-258.

De gemeente heeft in 2012 zelf het initiatief genomen voor een onderzoek door Het Oversticht. De panden bleken monumentwaardig te zijn. De gemeente zette het eigen beleid echter niet om in daden. Daarom kwamen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap in actie. Ook bij de Enschedese bevolking leeft deze zaak zo bleek op 20 mei 2015 tijdens een drukbezocht symposium over de problematiek van de status van deze panden én het erfgoed uit de wederopbouw periode (organisatie: Forum Erfgoed Enschede).
Op 4 juni 2015 liet B&W weten de objecten niet aan te wijzen als monument. Tegen dit besluit hebben wij bezwaar aangetekend. De gemeente Enschede heeft onlangs laten weten het besluit uit 2015 in stand te houden. Een beroep bij de rechtbank is onvermijdelijk.

 Waarom verdienen deze panden een monumentenstatus?

De twaalf genoemde panden zijn zeer waardevolle voorbeelden van naoorlogs erfgoed. Alle gebouwen zijn vanwege hun architectuurhistorische en/of cultuurhistorische waarden monumentwaardig. (Rapportage van Het Oversticht)
Bescherming van de panden als gemeentelijk monument is noodzakelijk om een toekomstige verminking of sloop te kunnen voorkomen. Vanwege het feit dat een aantal van deze panden een onzekere toekomst kent is dat zeker geen overbodige luxe.
De argumenten die door de gemeente worden aangevoerd tegen bescherming overtuigen niet. De gemeente heeft de 12 panden simpelweg over één kam geschoren, zonder goed per geval te kijken naar de argumenten voor of tegen bescherming.

Er zijn juridisch gezien geen zwaarwegende redenen aangegeven om niet over te gaan tot bescherming. Dat is onjuist.

 

Beroepschrift Heemschut en Cuypersgenootschap, 13 augustus 2016

 

Dagblad Tubantia, 17 augustus 2016

 

Heemschut dossier wederopbouwmonumenten Enschede


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.