Nieuwsbericht

Nieuwbouw Den Hout tast dorpsgezicht Den Hout teveel aan

De sloop van het huidige pand, de kap van twee leilinden en de komst van 13 nieuwe woningen op het perceel Houtse Heuvel 2, tast het beschermde dorpsgezicht van Den Hout teveel aan. Daarvoor waarschuwt de commissie Noord-Brabant van Heemschut.

In een brief naar de gemeenteraad van Oosterhout waarschuwt de commissie Noord-Brabant voor de gevolgen van het plan dat deze maand wordt besproken door de raadsleden. 

De sloop van de bestaande beeldbepalende boerderij en de kap van de leilinden is een te grote aantasting van het beschermd dorpsgezicht. De bestaande boerderij en de twee leilinden zijn een belangrijk cultuurhistorisch onderdeel van het beschermd dorpsgezicht. Het beschermd dorpsgezicht is van bijzonder belang, omdat het een relatief gaaf en kenmerkend voorbeeld is van een ouder akkerdorp met een coherente bebouwing. De karakteristiek van het dorpsgezicht, de coherentie tussen bebouwing, structuur, infrastructuur en de open ruimten met typische verkaveling zijn niet of nauwelijks aangetast.

De geplande nieuwbouw van 13 woningen is dan ook zeer in strijd met de ritmiek en de parcellering van de bestaande bebouwing in het beschermd dorpsgezicht.
De plannen zijn een grove aantasting van het beschermde dorpsgezicht en daarmee niet acceptabel.

Zie ook:
BN De Stem: 'Raad verdeeld over bouwplan Den Hout'

Foto: Google Streetview

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.