Nieuwsbericht

Nieuwe toekomst voor wederopbouwkunstwerk van Jan van der Zee in Warffum

In Warffum bevond zich tot voor kort tegen de gevel van de Openbare basisschool F.H. Jansenius de Vries een keramisch kunstwerk van de bekende kunstenaar Jan van der Zee. Sinds 2018 wordt er gewerkt aan nieuwbouwplannen voor de school elders in het dorp. Op de plek van de school zal een kleinschalig woningcomplex voor ouderen gebouwd worden.

Jan van der Zee heeft in Warffum met hardgebakken tegeltjes een dynamisch kunstwerk met een herkenbare voorstelling gerealiseerd. Van der Zee heeft voor Warffum gezocht naar een beeldtaal waarvan hij hoopte dat de kinderen en hun ouders - die meestal weinig met kunst in aanraking kwamen – het werk konden begrijpen. We zien het leven op het Groninger land rondom Warffum, een dorp gelegen op de grens van land en water. Het kunstwerk bevat duidelijke verwijzingen naar de voor Warffum en omgeving belangrijke economische activiteiten:  landbouw en visserij.  Het werk straalt door zijn frisse kleurgebruik en de toegankelijke vormentaal het optimisme uit dat zo kenmerkend is voor de wederopbouwkunst.

Vanwege het grote kunsthistorische belang van het werk heeft de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) samen met betrokken dorpsbewoners bij de gemeente Het Hoge Land en andere betrokken partijen aangedrongen op behoud van het kunstwerk en voorstellen gedaan voor een zorgvuldige demontage en herplaatsing. Recent is het werk door Van Sabben Tegelwerken gedemonteerd. Over enige tijd volgt herplaatsing tegen het nieuwe woningcomplex op de schoollocatie.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.