Nieuwsbericht

Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Vergadering van Leden

Op vrijdag 17 januari heet Heemschut u van harte welkom voor onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in houtzaagmolen De Ster, Molenpark 3 te Utrecht.

Er is een officieel gedeelte, in de vorm van een Algemene Vergadering van Leden en een informeel gedeelte aansluitend.

Algemene Vergadering van Leden

De extra Algemene Vergadering van Leden is uitgeschreven voor de benoeming van de nieuwe penningmeester en nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast vragen we uw input voor het nieuwe beleidsplan van de vereniging, dat in de AVL van juni 2020 dient te worden vastgesteld. De vergadering start om 15.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze vergadering via kampen@heemschut.nl 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 16.00-18.00 uur kunt u kennismaken met onze nieuwe voorzitter, de heer Henk Hellegers, alsmede met de andere nieuwe bestuursleden. Bijzonder is de uitreiking van een aantal cheques aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor een in 2020 uit te voeren restauratie. Tevens kan op die dag de molen met een rondleiding worden bekeken. U bent van harte welkom!

Stukken vergadering

Agenda

Verslag vergadering 28 juni Harderwijk

Conceptbeleidsplan Heemschut 2020-2024

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.