Nieuwsbericht

Omgevingswet: handreiking voor historische verenigingen

De Omgevingswet stelt historische verenigingen voor nieuwe uitdagingen om het erfgoed in de gemeente van de nodige bescherming te voorzien. De wet kent nieuwe termen en begrippen en ook de regels van het spel veranderen. 

Heemschut biedt historische verenigingen op verschillende manieren ondersteuning aan.

Speciaal voor aan iedereen die te maken heeft met erfgoedbehoud heeft Heemschut de handreiking Omgaan met de Omgevingswet opgesteld, die ondersteuning biedt in het wegwijs worden in de nieuwe wet. De wet zorgt voor grote veranderingen. Dat is vaak lastig, maar biedt ook kansen om effectief invloed te krijgen op gemeentelijk beleid rond erfgoed. In deze handreiking staat centraal hoe deze kansen te benutten.

Bekijk de handreiking hier

Lees meer


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.