Nieuwsbericht

Onderwijsbelang gaat voor erfgoedstatus?

Het college van B&W van Hilversum heeft besloten de Montessorischool-Centrum niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Heemschut commissie Noord-Holland en Albertus Perk tekenen bezwaar aan tegen het besluit.

Het leek goed te gaan met Post ’65 gebouwen in gemeente Hilversum. In februari 2023 werd nog bekend dat het STER-gebouw voorlopig was gered door aankoop door de gemeente zelf. Toch gaat de structuralistische Montessorischool, als het aan de gemeente ligt, straks waarschijnlijk tegen de vlakte.

De gemeente Hilversum laat weten dat in dit specifieke geval het onderwijsbelang zwaarder weegt dan het monumentenbelang. Het gebouw is te klein voor de huidige school en is slecht geïsoleerd. Heemschut vindt met de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten dat hergebruik duurzamer is dan slopen. Bovendien is het structuralistische gebouw door zijn opbouw in modules eenvoudig uit te breiden. Met het besluit tot het niet aanwijzen legt de gemeente ook het positieve monumentenadvies van haar eigen commissie naast zich neer.

In 2018 voerde de Heemschut Werkgroep Post ’65 nog vruchtbare gesprekken over het onderzoeken van mogelijk nieuwe monumenten in deze categorie. Met in het achterhoofd dat meerdere structuralistische gebouwen in Hilversum al zijn gesneuveld – zoals het voormalige GAK-gebouw van Onno Greiner – is het voornemen tot sloop van de Montessorischool een kwalijke zaak.

 

Over Montessorischool-Centrum

De Montessorischool-Centrum is in 1982 ontworpen door architect W.G. Elshuis, leerling van Aldo van Eyck – één van de grondleggers van het structuralisme. Elshuis ontwierp de Montessorischool ook in structuralistische stijl. In deze stroming beschouwen architecten gebouwen als structuren die zijn op uit kleinere herhalende elementen. Dit kenmerk is duidelijk terug te zien in het ontwerp van de Montessorischool. De speelsheid van het gebouw wordt daarnaast extra versterkt door de mintgroene randen en glazen bouwstenen.

 

Foto: Dudok Architectuur Centrum


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.