Nieuwsbericht

Onderzoek SteenhuisMeurs: knechtenwoningen molen De Jager wel monumentaal

De knechtenwoningen van molen De Jager in Woudsend zijn wel degelijk monumentwaardig. Dat stelt het gerenomeerde bureau SteenhuisMeurs in een uitgebreid onderzoek in opdracht van Heemschut. De knechtswoningen dreigen gesloopt te worden.

Het onderzoek van SteenhuisMeurs is uitgevoerd als reactie op een eerdere verkenning van de gemeente Súdwest Fryslân waaruit zou blijken dat de knechtswoningen niet monumentaal zouden zijn. Dat onderzoek van de gemeente, slechts één A4, was volgens Heemschut veel te oppervlakkig om te kunnen beoordelen of de woningen voor toekomstige generaties bewaard zouden moeten blijven. 

SteenhuisMeurs heeft daarentegen wel de geschiedenis van de woningen en de relatie met de naastgelegen molen De Jager onderzocht en komt tot de conclusie dat de huizen monumentwaardig zijn. 

Lees ook: Onrust rond plannen bij houtzaagmolen De Jager, Woudsend

"De onderbouwing is te vinden in het beschermde stadsgezicht (stedenbouwkundige waarde), de ensemblewaarde van het molenerf en de cultuurhistorische waarde van de huisvesting van zoveel knechten en hun gezinnen op het erf van een bedrijf in de negentiende eeuw", aldus het rapport.

Heemschut heeft het advies ter beschikking gesteld aan het college van B en W en de gemeenteraad en blijft aandringen op de monumentenstatus om de geplande sloop te voorkomen. 

Download hier het advies van SteenhuisMeurs over de knechtswoningen in van molen De Jager


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.