Nieuwsbericht

Op de bres voor de Drentse caféveranda´s

Cafés vervullen een belangrijke sociale functie. In Drenthe ontstonden ze in rudimentaire vorm al vele eeuwen terug. Bijna altijd waren ze gekoppeld aan een boerenbedrijf, waar ook huishoudelijke zaken werden verkocht zoals zeep en petroleum. In de boerderij was dan een ruimte voor cafégasten ingericht, waar hoofdzakelijk jenever werd geserveerd.

Begin van de 20ste eeuw ontstond behoefte aan een andere vorm van cafébezoek, tegenwoordig zouden we spreken van recreatief bezoek. Voor die nieuwe gasten bouwde de caféhouder aan de voorzijde van het bestaande boerencafé een veranda. Daarmee manifesteerde hij zich aan een breder publiek dan alleen de dorpsbewoners. De veranda was de vertaling van het café naar buiten. Ze werden meestal in hout uitgevoerd, kregen een open constructie en waren ronduit een succes.

Na de Tweede Wereldoorlog verminderde het enthousiasme van het publiek. Rond de jaren zestig van de vorige eeuw verdwenen veel veranda´s, vaak samen met het café zelf. Toch zijn ze nog te vinden en de oude liefde bij het publiek bloeit nu weer op.

Heemschut Drenthe gaat de verdwenen en nog aanwezige veranda´s inventariseren en documenteren. Het doel is een publicatie samen te stellen in het kader van erfgoed en erfgoedbehoud in Drenthe.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.