Nieuwsbericht

Op de bres voor Zeeuwse cultuurhistorie

In Middelburg bestaat de B.V. Monumentenbeheer 25 jaar. Tere gelegenheid daarvan werd een boekje uitgegeven met een overzicht van gerestaureerde panden, zoals de Stadsschuur en de weegbrug. Een doorsnee in steen van de samenleving in een provinciehoofdstad. En die zijn toch maar mooi gered van verval of sloop.

Tegelijkertijd wordt het Provinciaal Omgevingsplan herzien. De formele termijn vraagt daarom, maar ook de verheffing van de Zeeuwse Kustvisie (een samenwerkingsdocument) tot echt provinciaal beleid vindt Heemschut belangrijk. Recreatieve wildgroei aan de kust doen landschap en erfgoed vaak geen goed. Bij een recreatieplan in Domburg staat Heemschut bijvoorbeeld op de bres voor het behoud van het gebouw waar de eerste overzeese telefoonkabel van Nederland aan land kwam.

In het nieuwe Omgevingsplan worden, en dat is nieuw, een honderdtal historische boerderijen aangemerkt als waardevol. Heemschut heeft wel om verduidelijking gevraagd van de selectie, waarom geen tweehonderd? Speelt particuliere instemming bij zo’n selectie een rol? Maar belangrijker nog; wat is de betekenis van een dergelijke selectie van boerderijen met status in de praktijk. Dat blijft in de ogen van Heemschut veel vrijblijvend. En wat met mooie historische boerderijen die er ook toe doen als die zouden verkommeren zonder genoemd te zijn?

Het vooruitzicht van het beëindigen van een groot aantal boerenbedrijven in de nabije toekomst, vraagt om een actievere opstelling van de provincie. De Noord Hollandse actie Red de Stolp staat niet op zichzelf als je kijkt naar de achtergrond van wat er aan achterliggende processen aan de hand is. Er wordt veel verdiend aan recreatie en toerisme, terecht een van de economische pijlers van Zeeland in datzelfde Omgevingsplan. Cultuurhistorisch erfgoed, zeker ook op het platteland, is daarvan een belangrijke drager. Wordt het niet eens tijd om de provinciale ambitie te verhogen en met een aardig startkapitaal datgene te doen wat B.V. Monumentenbeheer in Middelburg vijfentwintig jaar lang succesvol heeft laten zien? Heemschut Zeeland wil daarvoor een lans breken in haar reactie op het concept Omgevingsplan. De stichting Het Zeeuws Landschap laat in de praktijk, in staat gesteld door legaten, ook al het goede voorbeeld zien: een Zeeuws landschap met boerderijen waar het verval is gekeerd. Heemschut Zeeland zal binnenkort met deze initiatiefnemers om de tafel gaan zitten.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.