Nieuwsbericht

Opmerkelijk, Nij Ylostins IJlst toch geen monument

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst krijgt geen monumentale status. Dat heeft de gemeente Súdwest-Fryslân besloten. De sloop van het pand komt daarmee dichterbij. Het niet verlenen van de monumentenstatus is tegen de verwachting in.

Het nieuws is opmerkelijk omdat hetzelfde college eerder nog liet weten dat de monumentenstatus er aan zat te komen. Dit nadat welstandsorganisatie Hûs en Hiem zich ook al positief uitliet over het idee. Hûs en Hiem denkt dat in Nederland weinig vergelijkbare gebouwen over zijn en dat het complex gemoderniseerd kan worden ‘zonder het karakter ervan aan te tasten’.

Voor Nij Ylostins zijn sloopplannen. Heemschut vroeg daarom de monumentenstatus aan. Nij Ylostins is een wooncentrum waar zelfstandig gewoond wordt en eigendom is van woningcorporatie Elkien. Het complex, ontworpen door Van Manen en Zwart, is opgeleverd in 1972. In 1968 lanceerde de toenmalige minister van Volkshuisvesting het programma ‘Experimentele Woningbouw’. Het doel was om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. 64 bouwprojecten werden gesteund. Het brak daarmee met de voorliggende vroege naoorlogse wederopbouwperiode, waarin een zo groot mogelijke efficiëntie werd nagestreefd.

In het Friesch Dagblad vertelt de eigenaar, woningcorporatie Elkien, dat sloop voor begin volgend jaar gestart moet zijn. Heemschut overweegt bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing van de monumentenstatus. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.