Nieuwsbericht

Oud schoolgebouw Kampen wordt herontwikkeld door BOEI

Heemschut Overijssel blij dat sloop definitief van de baan is!

Sloop schoolgebouw van de baan

Tijdens een thema-avond over ‘Herbestemming monumenten in Kampen’ in mei 2016 is bekend geworden dat het schoolgebouw van de Van Heutszkazerne gered is van de sloop. Stichting Boei kan zich vrijwel zeker de nieuwe eigenaar noemen van het veelbesproken stukje Kamper geschiedenis.

Loftwoningen

In juli 2016 wordt bekend dat er loftwoningen in het schoolgebouw van de Van Heutszkazerne in Kampen komen. Stichting Boei gaat deze ontwikkelen. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar alternatieven voor de sloop. Het realiseren van grote loftwoningen is uiteindelijk het beste plan. Met deze oplossing blijft het karakter van het gebouw bewaard. Met een subsidie van vierhonderdduizend euro van de gemeente Kampen is de herbestemming ook haalbaar. Na de zomer vindt de overdracht aan BOEI plaats.

Heemschut Overijssel

Heemschut Overijssel is al lang met de herontwikkeling van de Van Heutszkazerne in Kampen bezig en is blij dat het gebouw nu behouden kan blijven. Heemschut heeft zich altijd krachtig tegen sloop verzet. Het gebouw is prachtig. De bouw is met zorg uitgevoerd en de architectuur oogt voornaam.
Verwijdering van het schoolgebouw uit het stadsbeeld zou een architectonisch,
stedenbouwkundig en historisch verlies van formaat betekenen, waarbij moet worden
bedacht dat afbraak van een element de waarde van het ensemble ernstig zou
verminderen.

Overigens vonden wij samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat het schoolgebouw gewoon onderdeel uitmaakte van het rijksmonument. 

Hulde verdient de Stichting Stadsherstel Kampen voor het niet aflatende pleidooi voor behoud. Waardering is er ook voor de gemeente Kampen en BOEI, die behoud mogelijk hebben gemaakt.

Kampen Online, 11 mei 2016

RTV Oost, 14 juli 2016

 

Heemschut Dossier Schoolgebouw


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.