Nieuwsbericht

Pilot zonneweide in polder bij Nieuw- en St. Joosland gaat niet door

Een pilot voor een zonnepark in de polder bij Nieuw- en St. Joosland gaat voorlopig niet door. Heemschut had grote bezwaren tegen het plan. De pilot “Binnendijk” zou schade toebrengen aan een waardevol cultuurlandschap.

Heemschut's argument dat de pilot veel te ad hoc is, werd gedeeld door de gemeenteraad van Middelburg. De raadsleden willen niet vooruitlopen op een beleid voor zonneparken en windmolens dat nog gemaakt moet worden. Regels voor zulke duurzame energieprojecten in Middelburg kunnen er pas eind dit jaar zijn.

Heemschut is niet tegen het nemen van energiemaatregelen om over te stappen naar duurzamere alternatieven voor stroom, integendeel zelfs. Maar we waarschuwen wel op de manier waarop dit nu in Nieuw- en St. Joosland dreigde te gaan.

Lees ook: Bezwaar tegen zonneweide in polder bij Nieuw- en St. Joosland

Heemschut staat voor volwaardig meetellen van cultuurhistorisch erfgoed bij belangrijke nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie. "Waar het aan schortte dat is dat de plaatskeuze niet berust op een afwegingskader dat zo belangrijk is om de energietransitie te kunnen geleiden. Locaties voor een Zonnepark moeten op hun effecten kunnen worden beoordeeld en vergeleken. Behoud van cultuur- en natuurwaardenwaarden kan dan op waarde worden geschat en meetellen", aldus de commissie Zeeland. 

Waarom het betreffende gebied cultuurhistorisch van belang is, is door dr. A.P. de Klerk, cultuurhistoricus en landschapsadviseur, goed aangegeven in een aparte waardestelling die van het gebied is gemaakt. Hij schrijft onder meer: "Ook al is de polder niet meer compleet (het zuidelijke deel werd door (sub-)recente ontwikkelingen in het Sloegebied weggevaagd), vooral als onderdeel van de totale, historische polderstructuur ten noorden van de Sloeweg-Noord is de Nieuw-Sint Jooslandpolder van betekenis. De aanleg van zonnepanelen zal daar afbreuk aan doen, en een onterechte relatie met het jonge industrielandschap ten zuiden van de Sloeweg suggereren."

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.