Nieuwsbericht

Raadsleden nemen initiatief voor nieuwe koers stedelijk erfgoed in Almelo.

Heemschut vindt het positief dat drie Almelose raadsleden in manifest aandacht vragen voor het monumentenbeleid van de gemeente Almelo.

Raadsleden nemen initiatief voor nieuwe koers stedelijk erfgoed in Almelo.


Drie Almelose raadsleden vragen aandacht voor het monumentenbeleid van de gemeente Almelo. In hun manifest Stedelijk erfgoed van grote waarde voor Almelo pleiten ze voor behoud en ontwikkeling van het stedelijk erfgoed én een visie op de lange termijn.

Wie zijn de raadsleden?

Michiel van Heek van CU, Martin Mulder van D’66 en Hans Buitenweg van GL. Zij vinden dat bestaande gebouwen een nieuwe functie moeten krijgen. Wel moet daarbij zoveel mogelijk de originele vormen gehandhaafd worden. Bijvoorbeeld nieuwe kozijnen met isolatieglas maar met reproductie van de oorspronkelijke spijlen en kralen. Zij zetten graag een stap verder: Erfgoed is veel meer dan alleen de échte monumenten. Ook alle gebouwen, straten, parken en waterlopen die door hun bijzondere beeldkwaliteit bepalend zijn voor het karakter en de sfeer van een bepaalde plek. Deze kunnen onmogelijk allemaal beschermd worden volgens de gemeentelijke erfgoedverordening, maar ze verdienen zeker aandacht.

Mentaliteit

Waar Almelo behoefte aan heeft is een mentaliteit van waarderen en koesteren. Behoud van stedelijk erfgoed moet een substantieel gewicht krijgen bij de afweging en uitvoering van het omgevingsbeleid.

Samen in gesprek

Dit manifest en een nieuw raamwerk van beleidsnota’s van B. en W. vormen de basis van een gedachtewisseling tussen gemeenteraad en erfgoedorganisaties. Op 10 januari 2017 organiseerde de gemeente samen met Het Oversticht een rondgang langs een aantal monumenten. Veel van deze gebouwen zijn gerestaureerd en hebben een andere bestemming gekregen, zoals het voormalige Huis van Bewaring dat nu een hotel is. Na afloop is in kleine groepen gediscussieerd over de rollen van erfgoed, de instrumenten voor de bescherming en de erfgoedagenda als basis voor samenwerking.
Discussie over thema’s en voorbeelden zal tot een nieuwe erfgoednota leiden. Mooi dat het zo kan!

 

Heemschut dossier Almelo


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.