Nieuwsbericht

Rapport: hoe actualiseer je de Muur van Mussert?

De Muur van Mussert en het voormalige NSB ontvangstterrein staan sterk in de belangstelling, omdat ze een specifiek onderdeel van onze WO2 geschiedenis belichten dat niet vergeten mag worden. Een recent rapport gaat in op de mogelijkheden om het gebied te actualiseren met behoud van de geschiedkundige waarden.

Het rapport is opgesteld door elf Delftse studenten Landschapsarchitectuur alsmede Urbanistiek. Bijzonder is dat ze op één na allen uit het buitenland komen en zich hebben verdiept in de geschiedenis van deze plek. Het is het resultaat van een ontwerpatelier dat is georganiseerd in het kader van een wetenschapswinkelproject van Wageningen Universiteit en Research. Dit project is aangevraagd door Stichting Erfgoed Ede. Naar verwachting zal dit project in februari 2018 worden afgerond.

Heemschut zit in de klankbordgroep en volgt de discussie van de Muur van Mussert op de voet. 

MUSSERTS’ WALL DESIGNING WITH THE NARRATIVE OF A LOADED PAST


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.