Nieuwsbericht

Rapport: Waterschapserfgoed, een verkenning

Dit jaar zet Heemschut in op meer aandacht voor het waterschapserfgoed. Onder andere door een kennisbijeenkomst te organiseren voor de Heemschutvrijwilligers, waar relevante informatie gedeeld kan worden. Heemschut liet ook onderzoek uitvoeren naar de relatie tussen waterschappen en cultureel erfgoed. Wat zijn de resultaten en wat kunnen we daarmee?

In 2015 ondertekende Heemschut samen met andere organisaties een oproep aan de waterschappen en hoogheemraadschappen om meer te doen met het eigen erfgoed. Dit deed Heemschut beseffen om ook zelf in actie te komen en te streven naar een beter en intensiever contact met de waterschappen.

Er is nogal wat water gerelateerd erfgoed is dat aandacht verdient. Het gaat om poldermolens, sluizen en gemalen, maar ook worden een historisch waterschapshuis, een oude dijk en het watersysteem rond een kasteel genoemd. Allemaal erfgoed in bezit of beheer van waterschappen.

Voorjaar 2017 gaf Heemschut aan onderzoeksbureau De Waterfabriek de opdracht om dat uit te zoeken en een praktisch basisdocument op te stellen waarmee de Heemschutcommissies aan de slag kunnen. Het resultaat is het rapport met de titel Erfgoedvereniging Heemschut en waterschapserfgoed, een verkenning uit juli 2017.

In het rapport staat basisinformatie over 21 van de 22 waterschappen die Nederland rijk is. Het waterschap Blija Buitendijks is buiten beschouwing gelaten, omdat het gaat hier om een onbewoond buitendijks gelegen gebied.

Voor ieder waterschap is een tabel samengesteld met contactgegevens, in welke provincie(s) het waterschap werkzaam is, informatie over toegankelijkheid van het erfgoed, het erfgoedbeleid van het waterschap en wat actueel is met betrekking tot dat erfgoed. Er is ook een overzicht per provincie gemaakt, omdat in de meeste provincies meer dan één waterschap verantwoordelijk is voor het waterbeheer. In de provincie Zuid-Holland zijn bijvoorbeeld maar liefst zeven waterschappen werkzaam. 

Verder zijn in het rapport teksten over waterschappen en waterschapserfgoed en over Heemschut en waterschapserfgoed opgenomen. Voorts bevat het een stappenplan met praktische tips voor een aanpak.

Rapport: Waterschapserfgoed, een verkenning


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.