Nieuwsbericht

Rechter zet streep door bouwplan achter Klein Toornvliet, Groningen

De bouw van 8 zorgappartementen achter Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg 183 gaat voorlopig niet door. De rechter heeft de vergunning vernietigd in een rechtszaak die onder meer door Heemschut werd aangespannen. Klein Toornvliet is een rijksmonumentale villa uit het begin van de 20e eeuw. De bekende historicus Johan Huizinga heeft er gewoond.

Omwonenden vreesden overlast en aantasting van de kwaliteit van hun woonomgeving. Voor de Nederlandse Tuinenstichting en Erfgoedvereniging Heemschut telden vooral de aantasting van de monumentale tuin en het beschermde stadsgezicht. Gezamenlijk hebben zij gestreden tegen dit plan

In de door de gemeente gevolgde procedure was een functionele verbondenheid tussen het bestaande monument en de nieuw te bouwen bijbehorende bouwwerk vereist. De gemeente en vergunninghouder konden deze verbinding echter niet duidelijk maken. Omdat de nieuwbouw in feite de bouw van woningen betrof, had de rechter ook moeite met de berekende parkeerdruk, die tot overlast van omwonenden en de buurt zou leiden.

Heemschut hoopt dat de gemeente nu inziet dat niet alles overal kan en dat al te zeer meebewegen met de wensen van projectontwikkelaars leidt dat aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee het woongenot van de buurt.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.