Nieuwsbericht

Sloop dreigt voor karakteristiek huis Bussum

Erfgoedvereniging Heemschut maakt bezwaar tegen de voorgenomen sloop van het karakteristieke woonhuis Huizerweg 6-8 uit 1910. Op die plek moet een kantoorpand van drie verdiepingen komen dat totaal niet past binnen dit deel van Bussum.

De gemeente Gooise Meren heeft een bestemmingsplan ter inzage gelegd waar sloop van deze woning uit 1910 mogelijk wordt gemaakt.

Op de plek moet een kantoor komen van drie bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 12 meter. Dit pand zal zich prominent manifesteren aan de weg. Doodzonde, vindt de commissie Noord-Holland van Heemschut die deze week een zienswijze indiende op het ontwerp bestemmingsplan.

De kantooruitstraling contrasteert sterk met het villakarakter, de naastgelegen Vredekerk en de bebouwing verderop aan de weg. Ook wordt het aanzien van de Huizerweg als oude route door Bussum visueel geschaad.

Heemschut vraagt zich ook af waarom deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt als er nog steeds kantoorruimte leeg staat (vm. postkantoor aan de Poststraat) en welke precedentwerking dit heeft op andere mogelijke initiatieven van schaalvergroting door sloop en nieuwbouw van waardevolle, niet beschermde bebouwing aan historisch geografisch waardevol gekenmerkte structuren binnen het dorp Bussum.

De commissie Noord-Holland vraagt de gemeenteraad dan ook niet akkoord te gaan met de bestemmingsplanwijziging.

Lees hier de hele zienswijze van Heemschut.


Visual van het kantoorgebouw dat er moet komen. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.