Nieuwsbericht

Sloop voorkomen: voormalig Wehrmachtsheim wordt gemeentelijk monument

Het Jagershuis en het bijbehorende badhuis in Hoek van Holland wordt vooralsnog niet gesloopt. Rotterdam wil de voormalige kantine van het Duitse leger benoemen tot gemeentemonument. Het Jagershuis stond op de nominatie om te worden gesloopt voor de bouw van een appartementencomplex

Het huidige restaurant het Jagershuis heeft naar de mening van de erfgoedorganisaties grote waarde als militair erfgoed. Het is in 1942 door de Duitse bezetter gebouwd als ‘Wehrmachtsheim’, eetlokaal voor soldaten, en maakt onderdeel uit van het militaire complex van de Atlantikwall. Het vormt daarmee een onlosmakelijk deel van een stelsel oorlogsbouwwerken dat van groot belang is voor de Nederlandse geschiedenis.

Het bakstenen pand heeft een eigen karakter, dat afwijkt van de grotere betonnen militaire bouwwerken in Hoek van Holland. Het is gebouwd in een functioneel-militaire sobere stijl die kenmerkend is voor militaire bouwwerken. Naast het gebouw ligt nog een origineel betonnen waterbassin.

Lees ook: Heemschut vraagt monumentenstatus aan voor voormalig Wehrmachtsheim van de Atlantikwall in Hoek van Holland

Heemschut, Roterodamum en het Cuypersgenootschap zijn van mening dat het gebouw als bijzonder onderdeel van de Atlantikwall behouden moet blijven. Het huidige toepasselijke gebruik als restaurant kan daarbij worden gecontinueerd en nieuwbouw kan ook in de nabijheid plaatsvinden.

Een projectontwikkelaar was voornemens om in het Voorduin negentien bunkerwoningen te bouwen. Het besluit van het college betekent dat het bijbehorende bestemmingsplan moet worden aangepast. Daarvoor gaat een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.