Nieuwsbericht

Snelle actie zorgt voor redding waardevolle duiker

Door snel in actie te komen heeft Heemschut Fryslân een historisch waardevolle duiker onder het voormalige spoortraject Leeuwarden-Arnhem van de ondergang gered. Het oude spoortraject, aangelegd tussen 1861 en 1870, bleek een vergeten stukje erfgoed te bevatten.

Door de aanleg van het Van Harinxmakanaal rond 1940-’50 en de bouw van de nieuwe spoordraaibrug, moest het spoor verlegd worden. Een van de oorspronkelijke gemetselde duikers in het oude spoorwegtracé behield echter een functie in de waterafvoer en bleef daardoor behouden. Recent heeft Piet van der Meer, lid van Heemschut Fryslân, vanuit de trein moeten constateren dat de vrij unieke dubbele duiker verloren dreigde te gaan onder het grondwerk voor een nieuw bestemmingsplan ten zuiden van Leeuwarden. Alarmering bij de afdeling erfgoed van de gemeente Leeuwarden leidde diezelfde dag nog tot actie.

Bestekken zijn bestudeerd in het nationaal Archief in Den Haag. Daarin is te lezen over de prestatie om ter plekke met handwerk het talud aan te leggen. Daarom een pleidooi om zuinig te zijn op de weinige stoffelijke herinneringen aan de oorspronkelijke bouwtijd die er nog zijn. Heemschut Fryslân is er blij mee dat de gemeente voornemens is de gemetselde duiker te behouden en op te nemen in het nieuwe plan.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.