Nieuwsbericht

Stadsdeel Zuid start procedure monument voormalige Gaasterlandschool

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid is gestart met de procedure voor de aanwijzing als gemeentelijk monument voor de voormalige school gelegen aan de Gaasterlandstraat 5. Dit hebben zij gedaan naar aanleiding van het verzoek van Heemschut Amsterdam van november 2018 om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De voormalige school is ontworpen door de architecten G.J. de Haas, J. Chr. Heese en Th.J.N. van der Klei, en gebouwd in 1971-1973. Oorspronkelijk was dit de R.K. Nijverheidsschool, welke onderdeel was van een cluster van schoolgebouwen. De andere scholen uit het cluster zijn in eerdere jaren reeds gesloopt. Het pand heeft een duidelijk zichtbaar betonskelet, zowel aan de buiten- als binnenkant. Samen met de gevelelementen, vensterstroken die ten opzichte van elkaar verspringen, is het pand typerend voor de functionalistische architectuur van de jaren zeventig van de twintigste eeuw.

Op verzoek van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid hebben de gemeentelijke dienst Monumenten & Archeologie en de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nu advies uitgebracht. Zij bevestigen de bijzondere architectonische kwaliteit van zowel het exterieur als het interieur. Ook benadrukken zij dat het pand een goede stedenbouwkundige schakel vormt in de huidige context, aan de ene kant grenzend aan de begraafplaats Zorgvlied en aan de andere kant aan de hoger opgetrokken woningbouw.

Het pand is gelegen in het gebied Kop Zuidas, wat momenteel opnieuw wordt ontwikkeld. Sloop stond ook op de planning voor de voormalige school. In die hoedanigheid is het nu tijdelijk in gebruik voor broedplaats Old School. Met de start van de procedure geniet het pand nu voorbescherming - in afwachting van het definitieve besluit van het stadsdeel over de mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument.

Lees meer: 

https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/monumentenaanvraag-voormalig-schoolgebouw-gaasterlandstraat


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.