Nieuwsbericht

Stadsherstel koopt bedreigde pastorie Diemen, toekomst is geborgd

Stadsherstel Amsterdam heeft de pastorie aan de Hartveldseweg in Diemen gekocht. Het voortbestaan van het rijksmonumentale gebouw lijkt daarmee geborgd. Heemschut is blij. Al in 2018 trokken de erfgoedbeschermers bij de gemeente Diemen aan de bel om het ernstige verval van het beeldbepalende pand te stoppen. Heemschut zette de pastorie daarom op de lijst Bedreigd Erfgoed.

Het gaat om de Rijksmonumentale voormalige pastorie van Diemen, bouwjaar 1882. Het gebouw staat leeg en verkeert in slechte staat. Het houtwerk is verrot, in de muur zitten ernstige scheuren die op funderingsproblemen wijzen en het dak lekt. Zorgen gaan vooral uit naar het intacte interieur, dat door de vochtproblemen al ernstig is aangetast. Inspectie begin 2018 brengt aan het licht dat de zaak zorgwekkend is. Als er op korte termijn niet zou worden ingegrepen, dreigde onherstelbare schade. Heemschut schreef in 2018 de gemeente Diemen aan en wees op de onderhoudsplicht van de eigenaar. 

De gemeente Diemen handelde voortvarend en ging met de eigenaar in gesprek om uit de impasse te komen. Eind 2020 werd bekend dat het gelukt was de pastorie over te dragen aan Stadsherstel Amsterdam. 

In 1996 redde en restaureerde Stadsherstel de, voor een groot deel door brand verwoeste, naastgelegen schuilkerk De Hoop. Dit monument aan de Harteveldseweg 23 uit de 18e eeuw mocht er aan de buitenzijde niet als een kerk uit zien, vandaar het ontbreken van een klokkentoren. De pastorie werd eind 19e eeuw ernaast gebouwd.

Heemschut's commissie Noord-Holland is zeer verheugd over het nieuws en schrapt de pastorie van de lijst Bedreigd Erfgoed. 

Lees verder over de aankoop van de pastorie op de website van Stadsherstel. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.