Nieuwsbericht

Strijd voor 17de-eeuwse schuur in Castelré

Het plaatsje Castelré ligt in een Nederlandse enclave, vrijwel geheel omsloten door Belgisch gebied. Het valt onder de gemeente Baarle – Nassau. De Vlaamse schuur op Groeske 8 dateert (waarschijnlijk) ook uit 1643 zoals de kempische boerderij waar zij oorspronkelijk bij hoorde. De ensemblewaarde van traditionele schuur en monumentale boerderij uit de 17e eeuw is groot. De boerderij is het oudst gedateerde object van Baarle – Nassau en heeft een uniek interieur.

Er is een bakoven aanwezig en een waterput in de kelder. De boerderij is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. De schuur is niet op deze lijst geplaatst, waarschijnlijk omdat boerderij en schuur kadastraal gescheiden zijn geraakt. Toch staat de schuur op hetzelfde perceel als het gemeentelijk monument. Heemschut wil meer aandacht voor de Vlaamse schuur in het algemeen en voor deze schuur in het bijzonder.

Vlaamse schuren zijn een voorbeeld van plaatselijke agrarische ontwikkeling in Noord-Brabant en de schuren kwamen vermoedelijk in gebruik en ontwikkeling bij middeleeuwse abdijen in Vlaanderen. Vandaar de naam. Het zijn bijgebouwen voor opslag van landbouwproducten en zijn gemaakt van materialen die ter plekke voorhanden waren zoals houten palen, planken en riet of stro. De schuren waren driebeukig met in de middenbeuk de tasruimte, waar hooi en stro werd opgeslagen. Een zijbeuk deed dienst als opslagruimte voor landbouwwerktuigen en de andere bijvoorbeeld als verblijf voor varkens. Mede door de logische indeling hebben ze een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Nu er geen functie meer is voor de Vlaamse schuur verdwijnt ze in rap tempo en hierdoor verandert ook het Brabantse landschap. De Vlaamse schuur hoort bij Brabant en de Brabantse identiteit, net zoals de stolp(boerderij) deel is van het Noord-Hollandse landschap.

Naar aanleiding van de melding, binnengekomen bij Heemschut, dat deze Vlaamse schuur verwaarloosd en niet onderhouden werd, is Heemschut gaan kijken. Het was erger dan gevreesd. De schuur was niet alleen verwaarloosd maar men was reeds begonnen met moedwillige sloop. De constructie / het gebint was al wat over was.
Heemschut heeft ondertussen het belang van een dergelijke historische schuur onder de aandacht gebracht van gemeente en monumentencommissie. De vraag is of de constructie nog wel behouden kan worden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.