Nieuwsbericht

Strijd voor behoud ambachtsschool Leeuwarden

De naoorlogse stedenbouw kenmerkt zich niet alleen door veel woningbouw, maar ook door de bouw van nieuwe scholen, waaronder technische scholen. Een halve eeuw later zijn veel van deze scholen verouderd en worden gesloopt.

Zo verging het ook de oude LTS aan de Nijlânsdyk (1966). Heemschut Fryslân wil daarom actie ondernemen om de laatste LTS van Leeuwarden, de oude Christelijke Lagere Technische School (CLTS), te beschermen. Een eerste verkenning van bouwhistoricus Maarten de Graad geeft aan dat exterieur en interieur van de oude CLTS monumentale waarde hebben. De opzet van het technisch onderwijs in een theorie- en een praktijkgedeelte is nog geheel aanwezig. Vooral het hoofdgebouw met de stalen ramen, gevelbekleding en de oudste praktijklokalen aan de Breitnerstraat met de sheddaken hebben hoge cultuurhistorische waarden. Ook de latere uitbreidingen zijn vanuit bouwhistorisch oogpunt waardevol.

In 1959 werd gestart met de bouw van de CLTS met een hoofdgebouw in twee lagen aan de Cornelis Trooststraat, een praktijkvleugel aan de Breitnerstraat en een gymnastieklokaal aan de Dirk Boutstraat. Dit was een kenmerkende opzet voor technische scholen. In de jaren ’60 breidde de school uit met praktijklokalen, een tweede gymlokaal en een derde verdieping op het hoofdgebouw.

Het interieur van de school verkeert nog grotendeels in originele staat met een fraai trappenhuis en tegelvloeren. Wel is een aantal jaren geleden een halplastiek van beeldend kunstenaar Jentsje Popma overgezet naar een nieuwe school. Sinds een aantal jaren biedt de vroegere CLTS atelierruimte aan kunstenaars en is een creatief hart voor de buurt. Helemaal gerust op een duurzaam behoud van de oude CLTS is Heemschut niet. Op grond van de eerste verkenning koerst Heemschut daarom aan op aanwijzing als gemeentelijk monument. 
U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.