Nieuwsbericht

Succes! Gemeente start aanwijzingsprocedure voor monumentenstatus Van Goghvilla Bussum

De bedreigde 'Van Goghvilla' aan de Regentesselaan in Bussum wordt waarschijnlijk een gemeentelijk monument. De gemeente Gooise Meren start de procedure op om de villa als monument te beschermen. De villa is vanaf nu in ieder geval beschermd tegen sloop. Zo heeft de gemeente bekendgemaakt. Het starten van de procedure is een enorm succes voor Heemschut die om de monumentenstatus had gevraagd om sloop te voorkomen.

Bekende namen zoals Herman Pleij, Taco Dibbits, Rudolf Geel, Ton Koopman, Paul Rem, Emilie Gordenker, Wim Pijbes en nog velen anderen riepen begin juniin een open brief de gemeente op om sloop van de villa te voorkomen. 

De villa is gebouwd door Jo Bonger die getrouwd was met Theo, de broer van Vincent. Zowel de schilder Vincent als zijn broer Theo stierf in 1891. Weduwe Jo van Gogh-Bonger hertrouwde met Johan Cohen Gosschalk. Jo verhuisde in 1891 al naar Bussum naar de Koningslaan, waar zij begon met het verkopen van tekeningen en schilderijen van haar overleden zwager Vincent. In 1901 lieten Jo en Johan samen de villa aan de Regentesselaan bouwen, waar ze doorging met de verkoop van de schilderijen en het organiseren van verkooptentoonstellingen.

Zie ook:
Raad in grote meerderheid voor behoud Van Goghvilla Bussum na actie Heemschut

Ruim een eeuw later staat Jo Bonger weer volop in de belangstelling doordat recent de biografie Alles voor Vincent - het leven van Jo van Gogh-Bonger werd uitgegeven. De villa is in opdracht van Jo Bonger en haar tweede man Johan Cohen Gosschalk gebouwd. Uiteindelijk hebben Jo, haar man Johan Cohen Gosschalk en zoon Vincent slechts van 1901 tot 1904 in het huis aan de Regentesselaan gewoond. Wel bleef de villa nog tot 1978 in familiebezit, maar het werd verhuurd.

De schilderijen die ingenieur Vincent van Gogh (de zoon van Jo) tot aan zijn dood in bezit had, vormden de startcollectie voor het Van Goghmuseum in Amsterdam.

De villa zelf is ontworpen door Willem Bauer, die in duidelijk verband staat met de Walden kolonie in Bussum. 

Heemschut vroeg eerder al de monumentenstatus aan voor het pand, maar dat dreigde te sneuvelen. Na de open brief riep een ruime meerderheid van de gemeenteraad alsnog om de monumentenstatus voor het pand. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.