Nieuwsbericht

Succes! Kerk Puth krijgt monumentenstatus

Een mooi succes in Puth. De gemeente wijst de parochiekerk van Petrus Canisius met bijbehorende pastorie aan als gemeentelijk monument. Heemschut en Cuypersgenootschap hadden om de monumentenstatus gevraagd, nadat sloop een denkbare optie leek.

Het kerkelijke complex is in 1930-1931 gebouwd naar ontwerp vader en zoon Casper en Joseph Franssen en er zijn plannen voor gedeeltelijke sloop.

De Petrus Canisiuskerk heeft een duidelijke architectuurhistorische betekenis als belangwekkend kerkgebouw van vader en zoon Franssen en voor de regio beeldbepalende interbellumkerk. Tevens is er sprake van een hoge kunsthistorische waarde vanwege de aanwezige kunstwerken en heeft het kerkelijke complex een belangrijke stedenbouwkundige betekenis voor Puth. Ook is er sprake van een cultuurhistorische betekenis als centrum van religieus leven in de kern van Puth.

Op dit moment wordt er gesproken over de toekomst van de kerk. Daarbij zijn er geluiden over herbestemming, maar ook over sloop. Een monumentenstatus geeft duidelijkheid over de toekomst van het gebouw en kan in de toekomst ook helpen bij het vinden van bijvoorbeeld fondsen voor de realisatie van een herbestemming. De gemeente volgt de erfgoedbeschermers in deze redenatie en gaat de kerk beschermen als monument. 

Het Cuypersgenootschap vroeg in 2021 daarom de monumentenstatus voor de kerk. Heemschut voegde zich bij deze aanvraag omdat er nog steeds geen duidelijkheid is en sloop steeds dreigender werd. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.