Nieuwsbericht

Succes! Monumentale status voor Emmastraat in Voorburg

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg verleent het Emmastraatcomplex in Voorburg een monumentale status. Het voorstel daartoe kwam van de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. Dat sloot aan op het vurige pleidooi van de bewoners om de 96 sociale huurwoningen uit 1921 te renoveren.

Het Emmastraatcomplex is een voorbeeldig resultaat van de maatschappelijke ontwikkeling die aan het begin van de vorige eeuw gestalte gaf aan de volkshuisvesting in ons land. Door twee woningbouwverenigingen en twee verschillende architecten is een buurt gebouwd als eenheid met het karakter van een tuindorp. Wat er kwalitatief vooral uitspringt zijn de compositie van de volumes en verschillende ensembles binnen het stedenbouwkundige plan. In de woorden van de kenners: “alles klopt in dit complex”. Met de hoge monumentale kwaliteit, de gaafheid en de zeldzaamheidswaarde behoort het Emmastraatcomplex tot de top van deze architectuur en stedenbouw.

Toch besloot eigenaar woningcorporatie WoonInvest vorig jaar tot sloop voor nieuwbouw, omdat de woningen bouwtechnisch gebrekkig en niet meer van deze tijd zouden zijn. De actieve bewonerscommissie bestreed dat en maakte met hulp van deskundigen een eigen renovatieplan. Met steun van de erfgoedorganisaties en de Woonbond zijn de bouwkundige, volkshuisvestelijke en financiële argumenten van WoonInvest om te slopen weerlegd. Daarnaast is een samenstel van maatschappelijke organisaties om de bewoners van het Emmastraatcomplex heen gaan staan. Een petitie voor behoud van de buurt is bijna 1.100 keer ondertekend en de politiek is vooral aangesproken op de hechte sociale structuur die met sloop ook zou verdwijnen.

Met de steun van het gemeentebestuur en de monumentale status kan nu aan een renovatieplan gewerkt worden. De gemeente heeft WoonInvest en de bewoners opgeroepen om daaraan constructief samen te werken. De Werkgroep Sociale Woningbouw van Heemschut zal daar ook aan kunnen bijdragen

Foto: Google Maps

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.