Nieuwsbericht

Succes! Spring High college in Amsterdam nu een monument

Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West besloot om per 1 september het Spring High College aan de Herman Poortstraat te beschermen als gemeentelijk monument. Dit naar aanleiding van een aanwijzingsverzoek van de Heemschut's commissie Amsterdam uit 2017.

Het schoolgebouw is in 1965 gebouwd als Christelijke ULO naar ontwerp van J.B. Ingwersen (1921-1996). Deze voor de wederopbouwperiode belangrijke architect heeft in Amsterdam een groot aantal (school)gebouwen ontworpen. Ingwersen stond als architect sterk onder de invloed van Le Corbusier. Zijn gebouwen behoren tot het beste wat de wederopbouw in Amsterdam heeft voortgebracht. Enkele bouwwerken van Ingwersen zijn inmiddels beschermd als monument.

Achter het Gerbrandypark, tussen de Burgemeester van Tienhovengracht en de Herman Poortstraat, staat de voormalige Christelijke ULO. De oorspronkelijke school bestaat uit twee gebouwen die met elkaar verbonden zijn en samen een L-vormige plattegrond vormen. Het lesgebouw langs de gracht heeft drie bouwlagen en een plat dak en is oost-west gericht. Het andere gebouw staat daar dwars op en is bestemd voor de kantine met daarboven het gymlokaal. Het gebouw behoort tot het type corridorschool met lokalen aan één zijde van de gang.

Het Spring High College is een betonnen gebouw met glas, zowel aan het exterieur als het interieur bekleed met gewassen grindtegels. De kozijnen zijn van hout. De geleding is horizontaal met afwisselend glasstroken, raampartijen en grindtegels.

Architectonisch valt op hoe evenwichtig de compositie van de verschillende volumes van het schoolgebouw is. Net als veel andere werken van Ingwersen is het opgetrokken in een stijl die is geïnspireerd op het werk van de wereldberoemde architect Le Corbusier. Dit is onder andere zichtbaar aan het expressieve gebruik van beton en de strakke gevels. Bij latere aanvullingen zijn de oorspronkelijke vormentaal en materialen gehandhaafd zodat de architectonische waarde nog intact is. De aula en de gymzaal zijn ook vrij gaaf bewaard gebleven.

Typologisch is de school interessant als uitstekend voorbeeld van een (grote) school uit de late wederopbouwperiode.

Heemschut is verheugd dat deze bijzonder wederopbouwschool nu een gemeentelijk monument is geworden

Foto: Erik Swierstra
Foto: Erik Swierstra
Foto: Erik Swierstra

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.