Nieuwsbericht

Succes! Oude postkantoor Heemstede gered van de sloop

Het oude postkantoor is beschermd als gemeentelijk monument. Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) heeft het complex aangewezen als gemeentelijk monument, waardoor de voorgenomen sloop door de eigenaar/ontwikkelaar is voorkomen.

Het verzoek tot aanwijzing als monument van dit prachtige en waardevolle postkantoor uit de wederopbouwperiode was in oktober 2021 ingediend door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut gezamenlijk. De aanvraag werd ondersteund door onder meer externe onderzoeken van deskundigenbureaus die spreken van hoge monumentale waarden. En door een petitie van omwonenden die in totaal bijna 1.000 keer werd ondertekend, waarmee we samen met die omwonenden en ondertekenaars het succes hebben geboekt.

Onze erfgoedinstellingen zijn zeer verheugd over dit besluit. De gemeente heeft terecht het maatschappelijk (erfgoed)belang laten prevaleren boven het particuliere belang. De eigenaar/ontwikkelaar kan hierdoor zijn plannen voor sloop en nieuwbouw niet meer realiseren. Wij hopen dat er een alternatief plan komt met behoud van het monument, waar onze instellingen vanaf het begin op hebben aangestuurd. Wij zullen het vervolgproces monitoren om (behoud van) de
erfgoedwaarden te bewaken. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.