Actueel | Heemstede

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemstede wil oude postkantoor aanwijzen als monument

Het verzoek tot aanwijzing was ingediend door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W), het bevoegde gezag in deze, heeft nu het voornemen uitgesproken tot deze aanwijzing te willen overgaan voor het gehele complex. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.