Nieuwsbericht

Succes voor Red de Stolp, provincie onderzoekt ondersteuning

De provincie Noord-Holland gaat bekijken hoe eigenaren van stolpboerderijen financieel kunnen worden ondersteund bij het onderhoud en herbestemming. Dat maakte gedeputeerde Jack van der Hoek vorige week bekend op de Grote Stolpendag, waar de intensieve campagne Red de Stolp van Heemschut, de boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' en het Westfries Genootschap werd afgesloten. De provinciale commissie Noord-Holland van Heemschut is trots op het bereikte resultaat.

Naast de toezeggingen van de gedeputeerde bood Heemschutdirecteur ruim 2250 handtekeningen aan die de afgelopen maanden zijn opgehaald met de online petitie Red de Stolp. De handtekeningen werden in ontvangst genomen door Statenleden Tom Buijtendorp (D66) en Nico Salm (PvdA). In de petitie wordt de provincie onder meer ook opgeroepen om de stille sloop van tientallen stolpboerderijen per jaar tegen te houden. De Statenleden beloofde dit onderwerp te agenderen in de provinciale politiek.

De campagne Red de Stolp werd afgelopen november afgetrapt en had twee belangrijke doelen. Enerzijds is met de campagne het publieksbewustzijn onder de inwoners van Noord-Holland vergroot door te pas en te onpas aandacht te vragen voor de problematiek rondom deze boerderijen. Anderzijds is er tijdens de campagne een krachtige lobby gevoerd richting de provinciale en lokale politiek om maatregelen te nemen tegen de sloop van stolpboerderijen. Waar Noord-Holland na de tweede wereldoorlog nog zo'n 10.000 stolpboerderijen telde, is dat aantal ondertussen afgenomen tot 5000 en dat aantal neemt nog steeds met enige tientallen per jaar af.

Heemschut, de boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' en het Westfries Genootschap werkten onder de noemer Red de Stolp nauw samen om dit doel te bereiken. Met succes. De provinciale toezegging om de mogelijkheden voor financiële ondersteuning te onderzoeken is een enorme opsteker. De belofte van de Statenleden om het probleem ook in de politiek te agenderen is ook een enorme steun. 

De campagne Red de Stolp is op de Grote Stolpendag officieel afgesloten. De samenwerking tussen de drie organisaties blijft echter bestaan en de problematiek van de stolpboerderijen zal ook de komende jaren bovenaan de prioriteitenlijsten blijven staan. 

De stolpboerderij van Venhuizen waar de Grote Stolpendag werd gehouden.

Heemschutdirecteur Karel Loeff overhandigt de handtekeningen aan Tom Buijtendorp (l) en Nico Salm (r)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.