Nieuwsbericht

Teesinkbos in Boekelo wordt beschermd gezicht

Bij de gemeente Enschede wordt gewerkt aan een voorstel om het Teesinkbos in Boekelo aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

Erfgoedvereniging Heemschut, De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en het Cuypersgenootschap vroegen afgelopen zomer een monumentenstatus aan voor het Teesinkbos. Momenteel loopt er een procedure om de wijk aan te wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. In een buurt met die status mogen eigenaren geen ingrijpende aanpassingen doen aan hun woning zonder het doorlopen van een uitgebreide vergunningprocedure en positief advies van de monumentencommissie.

Om te voorkomen dat er tijdens de procedure aanpassingen worden gedaan aan de bungalows, wil het college het Teesinkbos 'voorbescherming' opleggen. Dat houdt in dat met oog op de beschermde status alsnog een vergunning nodig is voor ingrijpende veranderingen aan de panden.

Aan zijn tekentafel ontwierp architect Nico Zantinge (1928-1983) in de jaren 60 een bouwplan met 69 lage baksteenwoningen in een bos dat toebehoorde aan de textielfamilie Van Heek. De bungalowwijk in het groen, voor een deel geschakelde woningen en deels gegroepeerde woningen rond drie pleintjes aan de Bastinglaan en Henry Dunantlaan, is gebouwd in 1968 en kreeg de naam Teesinkbos.

Typerend voor de huizen is dat zij aan de voorkant heel gesloten zijn, maar aan de achterkant juist heel open. Zantinge zou zich hebben laten inspireren door een wijk in de Deense stad Helsingør.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.