Nieuwsbericht

Tegelmozaïek Banakker gered

Een overwinning voor de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut. Het tegelmozaïek in zwembad De Banakker van de Etten-Leurse kunstenaar Jan van den Brink blijft behouden. De gemeenteraad nam een motie tot behoud aan.

Het college van B en W wilde het kunstwerk niet sparen als het zwembad volgend jaar wordt gesloopt voor nieuwbouw. Te duur en te risicovol luidde het oordeel. Onzin meende de Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut (WMK) die meteen in actie is gekomen.

De werkgroep liet in een brief aan de gemeente weten dat Arno van Sabben, specialist in het veiligstellen van mozaïeken, de klus voor 12.375 euro exclusief btw wel wil klaren. Het gaat dan om verwijderen en herplaatsen van het kunstwerk.

De politiek wil nu dat het mozaïek een plek krijgt in het nieuwe zwembad en niet uit de gemeente zal verdwijnen. Alleen de VVD steunde de motie niet. Wethouder Van Hal beloofde met een passend voorstel te komen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.