Nieuwsbericht

Triest! Koetshuis Woudoord lopende procedure onverwachts gesloopt

Het koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen is gesloopt. Bij de gemeente liep nog de procedure of het nu wel of geen gemeentelijk monument was. De sloop is legaal, maar het is zuur dat dit dossier op deze manier gesloten moet worden. Heemschut onderzoekt nog wel welke stappen er genomen kunnen worden .

De erfgoedorganisaties Heemschut, het Cuypersgenootschap en de werkgroep Oud-Heerenveen tekenden in februari 2019 gezamenlijk bezwaar aan tegen het besluit van de gemeente Heerenveen om de geplande gemeentelijke monumentenstatus op verzoek van de eigenaar niet te verlenen. Daarmee zou de weg voor sloop vrijkomen. 

De villa Woudoord en het koetshuis zijn in 1908 echter als een geheel ontworpen door de beroemde architect K.P.C. De Bazel. Het vertegenwoordigt veel cultuurhistorische waarde, zeker in samenhang met de rest van de bebouwing van Woudoord. 

Volgens de eigenaar verkeerde het koetshuis echter in slechte staat en moet het daarom worden afgebroken. De erfgoedorganisaties bestreden dat echter: de technische staat is prima, er was alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud door de eigenaar.

Aanvankelijk met succes. Bij de gemeente kregen de erfgoedbeschermers gelijk, maar de eigenaar Antea Groep ging bij de rechter in bezwaar. Die verwees de zaak terug naar de gemeente Heerenveen omdat er fouten waren gemaakt.

Op dat moment verviel (tijdelijk) de monumentenstatus en hoewel Heemschut, het Cuypersgenootschap en de werkgroep Oud-Heerenveen bij de gemeente Heerenveen aandrongen op een snelle nieuwe beslissing, zag de eigenaar de kans schoon om van dit moment gebruik te maken het koetshuis snel af te breken. 

Het koetshuis voor de sloop. Foto: Marcus van Gelder /Heerenveense courant
Het koetshuis werd snel gesloopt. Foto: Marcus van Gelder /Heerenveense courant

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.