Nieuwsbericht

Uitbreiding melkfabriek in Bedum bedreigt landschap

Heemschut is tegen de uitbreiding van de melfabriek van FrieslandCampina in Bedum. De provinciale commissie heeft een zienswijze ingediend tegen het plan. 

Voor de nieuwe melkfabriek moet het Boterdiep omgelegd worden. Ook komen er twee poedertorens van vijftig meter hoog. Heemschut heeft ernstige bezwaren tegen de ‘opdringerige betonnen kolos’. Met het verleggen van eeuwenoude trekvaart worden waardevolle historische geografische structuren doorbroken en vernietigd. Daarbij wordt de voor het landschap kenmerkende openheid bedreigd en dat zal niet te voorkomen zijn met de kleurstelling van het gebouw, plaatsing van bomen of andere ingrepen.

De provincie heeft voor de bescherming van het landschap regels opgesteld en wij vinden dat de gemeente zich daaraan moet houden.

Heemschut staat niet alleen. Het zijn de argumenten die inwoners van Bedum en Onderdendam, verzameld in Stichting Behoud Boterdiep, meermaals al naar voren hebben gebracht.

Daarnaast vindt Heemschut het laakbaar dat adviezen van deskundige organisaties als Libau, over de consequenties voor landschap, cultuurhistorie en erfgoed, zijn genegeerd en dat het positief-kritisch meedenken door de dorpsgemeenschap nauwelijks serieus werd genomen ‘en misschien zelfs als lastig ervaren’.

De erfgoedvereniging zegt niet tegen de economische ontwikkelingen te zijn en zeker niet in het gebied van Noord-Groningen, maar heeft wel grote twijfels ‘of dit plan op deze manier en op deze plek moet worden uitgevoerd’.

Foto: De fabriek staat links en men wil het Boterdiep dempen en omleiden, zodat het fabrieksterrein uitgebreid kan worden.

Lees meer: http://www.dvhn.nl/groningen/Ook-Bond-Heemschut-laakt-plan-FrieslandCampina-voor-%E2%80%98opdringere-betonnen-kolos%E2%80%99-in-Bedum-23369032.html


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.