Nieuwsbericht

Uiterste pogingen voor behouden GAK-gebouw

Het is een uiterste poging om de Hilversumse politiek ervan te overtuigen het GAK-gebouw niet te slopen. Heemschut heeft vorige week twee brandbrieven aan de gemeenteraad gestuurd in een laatste poging het markante gebouw voor sloop te behoeden.

Het gebouw leent zich prima voor renovatie of herbestemming. De komende weken bespreekt de politiek het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied. In dit voorstel verdwijnt het vorig jaar door de gemeente aangekochte pand aan het Stationsplein. Het college van burgemeester en wethouders vraagt bijna 800.000 euro om sloop mogelijk te maken.

Daar moeten de fracties een stokje voor steken, vinden wij. Doodzonde is het om het pand tegen de vlakte te gooien. Slopen betekent derhalve kapitaalvernietiging, een gebrek aan duurzaam besef en het voorbijgaan aan de kans om Hilversum neer te zetten als creatieve mediastad voor jongeren. Slopen kost energie en zorgt voor veel milieubestand afval. Het is dan ook onbegrijpelijk dat in de nieuwste plannen er op de plek van het GAK-gebouw nieuwbouw is gepland.

Onlangs maakten studenten van de HKU in opdracht van ons inzichtelijk wat een grote mogelijkheden het gebouw biedt. 

Wij dringen aan op een grondig onderzoek naar herbestemming. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.