Nieuwsbericht

Uitgebreide hoorzitting over rood kerkraam

In een meer dan twee uur durende zitting heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam dinsdag de plaatsing van een rood raam in de Oude Kerk behandeld. Heemschut, de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en de nieuwe stichting Stichting tot Behoud van de Oude Kerk verzetten zich tegen het raam.

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de vervanging van het glas-in-lood venster van de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk door een rood venster - een kunstproject van de Stichting de Oude Kerk. Een voorlopige voorziening door de rechter is afgewezen, het raam is inmiddels geplaatst. Het oude raam is bewaard. 

In beginsel vinden Heemschut en de andere monumentenorganisaties dat de Oude Kerk als monument onevenredig wordt aangetast door de plaatsing van het raam. Ook vinden wij daarom dat er gekozen is voor een verkeerd traject in de vergunningverlening en vinden wij het zorgelijk dat negatieve adviezen van deskundige monumentenorganisaties zijn genegeerd.

De bezwaarschriftencommissie heeft dinsdag alle partijen gehoord en gevraagd om een nadere onderbouwing. Dat dit een ingewikkelde kwestie betreft, bleek wel uit de lengte van de zitting. De commissie adviseert binnenkort het college of de vergunning voor het rode raam gehandhaafd of ingetrokken moet worden. Als dat zo is, moet het oude raam worden teruggeplaatst. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.