Nieuwsbericht

Vacature: Vrijwilliger erfgoedbescherming Heemschut Amsterdam

Heemschut is de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een publieke belangenbehartiger van erfgoed en monumenten. Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is georganiseerd in commissies. De commissie Amsterdam mengt zich actief in het debat over ruimtelijke ontwikkelingen en het monumentenbeleid van de stad. Actuele thema’s zijn onder andere post-65 architectuur, de bouwdynamiek in met name de stadsdelen West en Zuid, en de ontwikkelingen in de wederopbouwbuurten.

De commissie zet zich in om bedreigd erfgoed te beschermen met acties in de vorm van zienswijzen, bezwaarschriften, persberichten of gesprekken met betrokken partijen. Daarnaast beheert de commissie een nieuwsbrief en organiseert evenementen en rondleidingen om actuele onderwerpen op de kaart te zetten en het publiek te informeren en te enthousiasmeren. De commissie komt maandelijks bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken.

Erfgoedvereniging Heemschut is voor de Commissie Amsterdam op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud en bescherming van monumenten en de ruimtelijke kwaliteit in Amsterdam. De Commissie Amsterdam zoekt personen met affiniteit met de stad, met haar monumenten, cultuurhistorie en haar ruimtelijke ontwikkeling en die  versterking kunnen bieden op het gebied van erfgoed, architectuurhistorie, ruimtelijke ordening, beleid of juridische taken. Dit kan met een vaste plek in de commissie, maar indien gewenst kan er ook voor een losser verband worden gekozen.

Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is in de eerste plaats een kans om zich in te zetten voor monumenten en het erfgoed van de stad. Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid voor de stad en de leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen. 

Neem voor meer informatie contact op met Paul Meijer (secretaris van de Commissie Amsterdam) via amsterdam@heemschut.nl

Organisatie: Heemschut
Functie: Commissielid
Omvang: Tussen 1 en 12 uur per week
Werktijden: Vrij in te delen
Locatie: Amsterdam
Adres organisatie: Nieuwezijds Kolk 28


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.