Nieuwsbericht

Verplaatsing gevels spoorwegloods Zwolle

Voor het terrein van de Zwolse spoorzone worden sinds 2015 herontwikkelingsplannen voorbereid door de gemeente, in samenwerking met ProRail. Het betreft een uitgestrekt plangebied, vanaf de Deventerstraatweg, met het stationsgebouw als middelpunt, tot aan de Veerallee. In 1863 werd het Stationsgebouw Zwolle gebouwd in opdracht van de Staatsspoorwegen

In 1873 werd de centrale werkplaats van de spoorwegen gevestigd op het spoorwegemplacement tegenover het stationsgebouw. De centrale werkplaatsen groeiden in de loop der tijd uit tot een groots bedrijfscomplex, in de hoogtijdagen werkten er ca. 6.000 spoorwegarbeiders. Na de sluiting van de werkplaats in 1936 werden de gebouwen deels herbestemd tot onderhoudswerkplaatsen en locomotief-rijtuigloodsen. Van de oudste delen van het complex werd het grootste deel van de werkplaatsloodsen, gebouwd in baksteen met markante gietijzeren rondboogvensters, helaas eind jaren ’80 gesloopt.

In september 2016 heeft Heemschut Overijssel de gemeente Zwolle verzocht de nog overgebleven waardevolle panden in de spoorzone te inventariseren en te waarderen. Inmiddels is door de gemeente een uitgebreide cultuurhistorische analyse gepubliceerd (2017). De gemeente heeft hierop positief gereageerd en diverse gesprekken met de gemeente Zwolle, NS en ProRail volgden. Heemschut heeft in deze gesprekken aangedrongen op passende herbestemming van de laatste overgebleven loodsen van de centrale werkplaatsen.

Een deel van de oude werkplaatsloodsen, een bakstenen bedrijfshal uit ca. 1910, is in gebruik bij de Fa. Stork-Wärtsila. In verband met de uitbreiding van het emplacement Zwolle en de uitbreiding van sporen is een bochtafsnijding noodzakelijk. Hiervoor moet de oude werkplaatshal uit 1910 worden verplaatst, aangezien de kopgevel van deze loods direct aan het spoor grenst. Heemschut heeft bij ProRail aangedrongen op een zorgvuldige sloop van de karakteristieke gevel en herbouw volgens de oorspronkelijke situatie. Begin december 2018 heeft architectenbureau Sacon in opdracht van ProRail een nieuwe ontwerptekening gemaakt voor de te verplaatsen gevel. Dit voorlopige ontwerp sluit geheel aan bij de visie en wensen die Heemschut heeft geuit ten aanzien van het behoud.   

 

De centrale werkplaats 2 in 1986. Foto: P. Nijhof
Ontwerptekening herbouw van de spoorwegloods, ontwerp Sacon bv

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.