Nieuwsbericht

Voormalige gebouwen Hersteld Apostolische Gemeente voorlopig beschermd

Het voormalig verenigingsgebouw van de Hersteld Apostolisch Gemeente krijgt wellicht de monumentenstatus, de naastgelegen woning zal als een karakteristiek pand worden aangemerkt. Dit heeft het college van B. en W. op 18 december 2018 besloten. De Historische Sociƫteit Enschede-Lonneker (SHSEL), Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hadden in augustus een verzoek hiertoe bij de gemeente Enschede ingediend.

In 1921 liet de Hersteld Apostolische Gemeente een verenigingsgebouw met bijbehorend woonhuis in een sobere gemengde stijl bouwen aan de Atjehstraat in Enschede. Als constructie werden voor het eerst in Nederland Nemaho-spanten toegepast. Het was op die manier mogelijk grotere overspanningen in een gebouw te realiseren.

Lees ook: Erfgoedorganisaties vragen monumentenstatus aan voor moskee in Enschede

Het ruimtelijk effect van deze overspanningen komen zeer tot zijn recht in de tegenwoordige bestemming als moskee.

Sober uitgevoerde metselwerk om de constructie heen geven het gebouw een verfijning, die boven het gemiddelde uitsteekt. Het naastgelegen woonhuis komt echter door een ingrijpende aanpassing van de voorgevel niet in aanmerking voor de monumentenstatus, maar zal wel als een karakteristiek pand worden aangemerkt.

Heemschut is tevreden met het besluit van B. en W omdat de gemeente zich inspant belangrijk erfgoed voor Enschede te bewaren. Het besluit voorkomt voorlopig sloop van het gebouw.

De eigenaar van het gebouw zal waarschijnlijk bezwaar indienen tegen het besluit van
B. en W. Die wil het gebouw namelijk verkopen om elders in de stad een nieuwe moskee te kunnen bouwen. Hij vreest dat de monumentenstatus een lagere verkoopprijs zal opleveren.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.