Nieuwsbericht

Vrienden van de Stad en Bond Heemschut tegen opbouw oude bibliotheek Groningen

Anders dan eerder in de media bericht, hebben Vrienden van de Stad en Erfgoedvereniging Bond Heemschut zich nooit akkoord verklaard met de opbouw op de oude bibliotheek in de Oude Boteringestraat. Zij werden geïnformeerd, hetgeen zij overigens waarderen, maar dat is wat anders dan akkoord gaan. Zo laten de twee gezamenlijk weten.

In een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad van Groningen wijzen beide organisaties de gemeenteraad op de gebrekkige informatievoorziening van het college aan de raad. De ruimtelijk onderbouwing is niet gedeeld met de raad. Daarnaast ontbreken impressies van de nieuwe situatie vanuit andere hoeken dan de noordkant van de Oude Boteringestraat: het Broerplein en de Poststraat, in het bijzonder van de huidige fraaie hiërarchische positie van het middeleeuwse Calmerhuis.

Verder is de ingreep een aantasting van het door het Rijk beschermde stadsgezicht Oude Boteringestraat, een stadsgezicht dat door de Groningers hoog gewaardeerd wordt. Ook beroept het college zich ten onrechte op een plan “‘tweede as’ achter de Grote Markt Noordzijde”. Dit plan is nooit aan de raad of burgers voorgelegd en heeft dus geen enkele officiële status. De organisaties roepen de raad op niet akkoord te gaan met deze plannen.

Nu de openbare bibliotheek een nieuw thuis heeft gevonden in het Forum, trekt de rechtenfaculteit van de RUG in het pand aan de Oude Boteringestraat 18. Daarvoor moet er eerst verbouwd worden. Er zijn plannen voor een extra bouwlaag bovenop het pand. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.