Nieuwsbericht

Weer Kamervragen over verkrotting huize Ivicke in Wassenaar

Een oplossing is er nog niet in zicht, maar de zaak rondom de moedwillige verwaarlozing van huize Ivicke in Wassenaar blijft de gemoederen bezighouden. In de Tweede Kamer zijn wederom vragen gesteld over de schrijnende situatie van het rijksmonument.

De Kamervragen vloeien voort uit een artikel in het Financieel Dagblad waarin Heemschut stelt dat het aankopen en verkrotten van rijksmonumenten een verdienmodel lijkt van het bedrijf achter deze zaken: Bever Holding.

In het interview stelt directeur Karel Loeff: "Er is sprake van een triest spel, waarbij sprake is van louter winstmaximalisatie. Door een pand te verwaarlozen wordt de kans groter dat partijen, bijvoorbeeld gemeentes, grotere bedragen op tafel leggen voor de ‘redding’ van een pand."  

Het hele verhaal is hier te vinden:
https://fd.nl/beurs/1355261/krotbeleggen-hoe-triest-spel-van-een-mini-beursfonds-gemeentes-tot-wanhoop-drijft

Eerder deed Heemschut al aangifte tegen Bever Holding, samen met andere betrokkenen. Het moedwillig verwaarlozen van een rijksmonument is strafbaar. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet beslist over mogelijke vervolging.

In de Tweede Kamer zijn deze week door de VVD wederom vragen gesteld over de zaak. VVD-Kamerleden Van der Linde en Koerhuis hebben aan het kabinet gevraagd of het misschien mogelijk is om bedrijven die dwars tegen maatschappelijk belang indrijven van de beurs te verwijderen en of het kabinet vervolgstappen wil onderzoeken tegen bedrijven zoals Bever Holding. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.