Nieuwsbericht

Weg vrij voor aantasting stadssilhouet Haarlem

De gemeenteraad lijkt in te stemmen met de bouw van twee hoge woontorens aan de rand van het historische centrum van Haarlem, aan de Gonnetstraat. Daarmee is aantasting van de skyline van Haarlem onontkoombaar. Dit tot teleurstelling van Heemschut.

Alle coalitiepartijen, goed voor 24 van de 39 raadszetels, steunen het plan, zo bleek tijdens de behandeling van het omstreden plan in de raadscommissie. De oppositie lijkt vrijwel geheel tegen. 

Omwonenden, de Bond Heemschut en de Historische Vereniging Haerlem vrezen dat de twee woontorens van 27 en 33 meter het silhouet van de monumentale binnenstad ernstig zullen aantasten. Als de torens worden gebouwd is de aantasting van het aangezicht van Haarlem onomkeerbaar. Deze hoogbouw zal het aangezicht van het beschermde stadsgezicht vanuit vele punten domineren. 

Het Haarlemse stads-silhouet wordt gekenmerkt door historische ankerpunten zoals de Bavo, de koepelgevangenis en molen De Adriaan. Dit aangezicht is behoudenswaardig, vanuit cultuurhistorisch en toeristisch belang, maar ook zeer kwetsbaar.

Verder maken wij ons ernstig zorgen over de gevolgen voor de molenbiotoop van molen De Adriaan. De twee torens van 27 en 33 meter hoogte binnen een straal van 300 meter binnen de molen, brengt de vrije windvang van de molen ernstig in gevaar. De omloop van de molen ligt op 12 meter. Het topje van de bovenste wiek ligt 36,3 meter. Daarmee verdwijnt de molen niet alleen uit het zichtveld vanuit het spoor, het ontneemt de molen ook de wind uit de Noordelijke hoek.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.