Nieuwsbericht

Werkendam worstelt met Muraltmuurtjes in Hank

Heemschut Noord-Brabant vraagt aandacht voor waardevolle waterkering in Hank

Een Muraltmuur is een muurtje bovenop een dijk, dat diende als alternatieve en goedkope dijkverhoging. Een muraltmuur bestaat uit drie of vier horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter hoog, tussen betonnen staanders. De muurtjes worden door de gemeente Werkendam in het bestemmingsplan van de kern Hank als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt, maar Heemschut merkt weinig van deze bescherming. Elke keer verdwijnen (delen van) muurtjes uit het straatbeeld. In Hank worden delen van de muraltmuur gesloopt ten behoeve van uitritten. Onder andere ter hoogte van buitendijk 32 en buitendijk 35. De illegale sloop wordt vervolgens gelegaliseerd door de gemeente. Zo houd je natuurlijk niets meer over of slechts een verzameling van losse elementen, terwijl juist de cultuurhistorische zichtbaarheid van de Muraltmuurtjes als lijn interessant is.

 

Brief aan college B&W Werkendam

 

De commissie Noord-Brabant van de Erfgoedvereniging Heemschut wil een signaal naar de gemeente Werkendam sturen. Ze vreest dat door telkens delen te slopen de cultuurhistorische zichtbaarheid van deze verdedigingslinie in het landschap en in de bebouwde kom te sterk aangetast wordt. Heemschut vindt dat in het kader van een goede belangenafweging de gemeente structureel beter toezicht dient te houden op het behoud van de Muraltmuren. Het college dient veel beter de waarde van de Muraltmuren te communiceren met eigenaren en daar waar sloopt dreifg, te stimuleren dat een vergunning wordt aangevraagd. Een monumentencommissie kan dan beoordelen of sloop gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. 

Overigens is ons vooralsnog niet duidelijk van wie de Muraltmuren zijn en wie het beheer en onderhoud heeft en wie dus eigenlijk de aanvraag moet doen tot sloop.

 

Brief Heemschut aan college van B&W der gemeente Werkendam, 9 januari 2017

 

Artikel BN De Stem, 7 december 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.