Nieuwsbericht

Zorgen over afstoten 440 pallets met oude bouwfragmenten

Heemschut en de stichting Bouwhistorie Nederland zijn bezorgd over het voornemen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om 440 pallets met oude bouwfragmenten af te stoten. De fragmenten komen uit de 15de- tot 20ste eeuw. Heemschut en Bouwhistorie Nederland hebben een zienswijze ingediend.

Het afstoten van de bouwfragmenten is begin januari door de Rijksdienst kenbaar gemaakt in een publicatie in de Staatscourant. Volgens de Rijksdienst (voorheen Monumentenzorg) is een deel van de verzameling in slechte staat, is de cultuurhistorische waarde niet in alle gevallen duidelijk, is de verzameling zonder collectiebeleid tot stand gekomen en wordt de verzameling nauwelijks gebruikt en is er ook weinig kennis over.

Heemschut en de stichting Bouwhistorie Nederland zetten in de zienswijze echter uiteen dat de verzameling is ontstaan door jaren en jaren monumentenzorg. Ook zijn van veel bouwmaterialen de orginelen door de Rijksdienst in de collectie ondergebracht terwijl er kopieën zijn teruggeplaatst bij restauratie. Maar voor onderzoekers is het juist van belang dat de orginele bouwdelen nog inzichtelijk zijn voor onderzoek. 

"Om het gebouwde erfgoed te beschermen voor toekomstige generaties (de meest zuivere reden waarom er een Monumentenzorg bestaat) is het dan ook van het grootste belang om de eenheid van alle gebruikte materialen, plaatsing en volgorde te behouden", zo betogen de erfgoedbeschermers. 

Lees hier de hele zienswijze

 

Verzamelde bouwmaterialen in de jaren dertig. Foto: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.