Alexander Hegiuslyceum, Deventer

Provinciale commissie Overijssel

Alexander Hegius Lyceum aan de Nieuwe Mark is in 1954 gebouwd naar een ontwerp van architect W.P.C. Knuttel. De school herinnert aan de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog en aan het oude gymnasium op deze plek. Stedenbouwkundig, architectonisch en in de details is het gebouw een voorbeeld van de naoorlogse bouwkunst in Deventer.

14 februari 2012 verzoekt Heemschut Overijssel het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Naar onze mening namelijk is het gebouw van plaatselijk belang voor Deventer vanwege zijn cultuurhistorische waarde. Daarnaast past dat dit een geslaagde inpassing in de binnenstad. De architectuur is zorgvuldig ontworpen met karakteristieke elemenenten uit de naoorlogse periode, zoals de gevelgeleding met betonnen banden, de stalen kozijnen met verspringende roeden en een flauwe dakhelling. Het gebouw is verder een goed voorbeeld uit het werk van PC Knuttel. Het gebouw is qua exterieur gaaf bewaard gebleven.

bericht MONUMENTAAL (http://www.monumentaal.com/hegius-gymnasium-deventer-wordt-museum-voor-zero-art/), 5 november 2018

7 juli 2014 wijst gemeente Deventer de voormalige school aan de Nieuwe Markt aan als gemeentelijk monument. Klik hier voor het artikel uit de Stentor van 7 juli 2014

Brief aan gemeente Deventer, 7 juli 2014

Ontvangstbevestiging, 31 mei 2012

Verslag overleg Heemschut, 25 april 2012

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.