Badhuis en Ariënsschool, Hengelo

Provinciale commissie Overijssel

De Ariënsschool is in classicistische stijl rond 1900 gebouwd. Het badhuis aan de Oldenzaalsestraat dateert uit 1932. Het badhuis is gebouwd naar ontwerp van H.W. Gijzen en A.K. Beudt in de stijl van de Amsterdamse School.

31 januari 2012 bericht TC Tubantia over de slechte staat van het badhuis en de Ariënsschool. Beide zijn in 2009 verkocht aan woningcorporatie Wellbions in afwachting van een nieuwe bestemming. Februari 2012 doet Heemschut de oproep om de mogelijkheden voor de herinvulling van o.a. het gebied van de school, het badhuis en het sportterrein er achter te onderzoeken.

Augustus 2012 trekt het college van B&W van de gemeente Hengelo de status van gemeentelijk monument voor badhuis in. September 2012 tekent Heemschut Overijssel bezwaar aan. Februari 2013 verklaart de gemeente Hengelo de bezwaren ongegrond. Heemschut en het Cuypersgenootschap tekenen maart 2013 beroep aan, standpunt: de afwegingen en procedure die het College heeft gevolgd zijn onzorgvuldig en onjuist.

12 april 2013 is er een zitting over het badhuis bij de rechtbank in Zwolle. 25 april besluit de voorzieningenrechter in Zwolle om de sloop van het badhuis op te schorten tot twee weken na de uitspraak van de rechtbank op het beroep. 18 september 2013 bepaalt de rechtbank dat de gemeente de bezwaren beter moet beoordelen. Het badhuis blijft een gemeentelijk monument totdat Hengelo de bezwaren nog eens heeft bekeken en beoordeeld.

September 2014 geeft Welbions opdracht tot een herbestemmingsonderzoek, conclusie: een meer dan gemiddelde en positieve score. Welbions adviseert de toekomstige eigenaar om een projectorganisatie op te zetten, die de planvorming verder in beeld brengt, i.s.m. overige betrokken partijen.

Artikel Dagblad TC Tubantia, 31 januari 2012

Brief Heemschut Badhuis/ Ariënsschool, 15 februari 2012

Brief Gemeente Hengelo, 20 augustus 2012

Artikel van 22 augustus 2012 in TC Tubantia

Artikel van 3 september 2012 in het Hengelo’s weekblad

Bezwaarschrift tegen intrekken monumentenstatus, 18 september 2012

Besluit van de gemeente, 18 februari 2013

Advies van de bezwarencommissie , 18 februari 2013

Klik hier voor het beroepschrift tegen intrekken monumentenstatus, 5 maart 2013

Klik hier voor de voorlopige voorziening om de sloop op te schorten, 5 maart 2013

Persbericht, 16 april 2013

Brief aan gemeenteraad, 20 april 2013

Uitspraak voorzieningenrechter, 25 april 2013

Artikel in het Hengelos Weekblad van 14 mei 2013

Klik hier voor het artikel op Radio Hengelo TV van 29 september 2014

Herbestemmingsonderzoek Welbionns, 10 september 2014

Uitspraak rechtbank in Zwolle inzake de bodemprocedure, 18 september 2013

Klik hier voor artikel in Dagblad Tubantia van 18 november 2014

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.